Inschrijvingen

Is je kind geboren in 2018?

Dan mag je nu reeds komen kennismaken met onze school!
Maak een afspraak op 011 45 11 24 of mail naar toverfluitdirectie@gmail.com

Wij voorzien 60 plaatsen voor de instappers in de Brugstraat 16
en 10 plaatsen voor de instappers in de Horionweg 5.

Tussen 3 en 14 februari 2020: voorrangsperiode Je kan je kind inschrijven indien je reeds een broer of zus in onze school hebt ingeschreven

Tussen 2 en 13 maart 2020: inschrijvingen voor alle kinderen

Vanaf 20 april 2020: inschrijvingen voor alle kinderen

Geen inschrijvingen tussen 14 februari en 2 maart én tussen 13 maart en 20 april!

Elke school moet plaatsen voorzien voor indicator en niet-indicatorleerlingen. Een kind is een indicatorleerling indien het beantwoordt aan één van deze indicatoren:

  • De moeder van het kind is niet in het bezit van het diploma secundair onderwijs.
  • Het gezin heeft gedurende minstens één van de twee schooljaren voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van het kind betrekking heeft, een schooltoelage ontvangen.