Inschrijvingen

Coronamaatregel:

zodra de scholen terug open gaan om les te geven mag je je kleuter(s) komen inschrijven.

Welkom!

Is je kind geboren in 2018?

Dan mag je nu reeds komen kennismaken met onze school!
Maak een afspraak op 011 45 11 24 of mail naar toverfluitdirectie@gmail.com

Wij voorzien 60 plaatsen voor de instappers in de Brugstraat 16
en 10 plaatsen voor de instappers in de Horionweg 5.

Tussen 3 en 14 februari 2020: voorrangsperiode Je kan je kind inschrijven indien je reeds een broer of zus in onze school hebt ingeschreven

Tussen 2 en 13 maart 2020: inschrijvingen voor alle kinderen

Vanaf 20 april 2020: inschrijvingen voor alle kinderen

Geen inschrijvingen tussen 14 februari en 2 maart én tussen 13 maart en 20 april!

Elke school moet plaatsen voorzien voor indicator en niet-indicatorleerlingen. Een kind is een indicatorleerling indien het beantwoordt aan één van deze indicatoren:

  • De moeder van het kind is niet in het bezit van het diploma secundair onderwijs.
  • Het gezin heeft gedurende minstens één van de twee schooljaren voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van het kind betrekking heeft, een schooltoelage ontvangen.